รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

ด้วยมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการคัดเลือก

ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2566    12.00 น.   รับสมัคร
26 พฤษภาคม 2566      12.00 น.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
29 พฤษภาคม 2566      08.45 - 12.00 น.    สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
29 พฤษภาคม 2566      13.00 - 16.30 น.    สอบสัมภาษณ์
30 พฤษภาคม 2566      12.00 น.    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
1 มิถุนายน 2566      09.00 น.    รายงานตัวและปฏิบัติงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม  Download
แบบฟอร์มใบสมัคร   pdf   word

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครทางอีเมลได้ที่ shfthailand@gmail.com